โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจัดกิจกรรมชื่นชมยินดีและมอบเกียรติบัตรนักเรียน โครงการทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑-๑๐๐ และโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้ลำดับที่ ๑-๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ 26 ก.พ. 2561 18:30 โดย จันทิมา เจี้ยงรักษา จำนวนที่ดู 918 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล