โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กำหนดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองพาลูก ๆ มาสมัครเป็นจำนวนมาก
วันที่ 24 ก.พ. 2561 11:11 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 767 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล