โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นิทรรศการวิชาการ "SSP OPEN HOUSE 2018" โดยจัดกิจกรรม INTEGATED (นนทรีสร้างสรรค์...โครงงานบูรณาการ) IS FAIR (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) SSP CLUB (กิจกรรมชุมนุม ตามความถนัดความสนใจ) และ SSP GUIDANCE (เปิดบ้าน สานฝันน้อง) ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 15.10 น. ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 31 ม.ค. 2561 12:09 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 1,150 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล