โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โรงรียนสตรีสมุทรปราการได้จัดขบวนพาเหรด ไปร่วมในงานแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือของชุมชนกับโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
วันที่ 10 ต.ค. 2560 13:58 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 1,022 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล