โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง และสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดงาน "วันเกียรติยศนนทรี สตรีสมุทรปราการ" พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ ยุวกาชาด กองเกียรติยศ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 ท่าน
วันที่ 15 ก.ย. 2560 13:55 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 1,149 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล