โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ศาลแขวนสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 1. นายนฤตย์ บุญสนุน 2. นายอภิชัย ฟักอ่อน 3. นายชาญกิจ จงเจริญจินดา
วันที่ 11 ส.ค. 2560 14:26 โดย วรางค์ภรณ์ ตั้งกิจสวัสดิ์ จำนวนที่ดู 224 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล