โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเตรียมการสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และพัฒนาห้องสมุด
วันที่ 8 ส.ค. 2560 19:20 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 603 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล