โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 3 สิงหาคม 2560
วันที่ 4 ส.ค. 2560 08:12 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 279 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล