โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ค่ายสายสัมพันธ์ พี่ น้อง ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 08:04 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 534 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล