โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทพานพุ่ม รางวัลชนะเลิศ : ม.1/5 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.1/7 รางวัลชมเชย : ม.1/9 ประเภทพานธูปเทียน รางวัลชนะเลิศ : ม.1/5 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.1/7 รางวัลชมเชย : ม.1/8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเภทพานพุ่ม รางวัลชนะเลิศ : ม.2/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.2/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.2/7 รางวัลชมเชย : ม.2/1 ประเภทพานธูปเทียน รางวัลชนะเลิศ : ม.2/7 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.2/2 รางวัลชมเชย : ม.2/8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทพานพุ่ม รางวัลชนะเลิศ : ม.3/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.3/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.3/8 รางวัลชมเชย : ม.3/2 ประเภทพานธูปเทียน รางวัลชนะเลิศ : ม.3/8 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.3/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.3/3 รางวัลชมเชย : ม.3/10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทพานพุ่ม รางวัลชนะเลิศ : ม.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.4/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.4/10 รางวัลชมเชย : ม.4/3 ประเภทพานธูปเทียน รางวัลชนะเลิศ : ม.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.4/10 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.4/1 รางวัลชมเชย : ม.4/9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประเภทพานพุ่ม รางวัลชนะเลิศ : ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.5/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.5/5 รางวัลชมเชย : ม.5/6 ประเภทพานธูปเทียน รางวัลชนะเลิศ : ม.5/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.5/12 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.5/6 รางวัลชมเชย : ม.5/7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทพานพุ่ม รางวัลชนะเลิศ : ม.6/7 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.6/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.6/5 รางวัลชมเชย : ม.6/6 ประเภทพานธูปเทียน รางวัลชนะเลิศ : ม.6/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.6/1 รองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.6/11 รางวัลชมเชย : ม.6/3
วันที่ 15 มิ.ย. 2560 12:25 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 582 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล