โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

โครงการการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัสมุทรปราการรุ่นที่ 7 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ 14 มิ.ย. 2560 14:25 โดย นุชนาฏ ดอนนันชัย จำนวนที่ดู 1,083 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล