โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพกิจกรรม

  ภาพกิจกรรมทั้งหมดมี697 เรคคอร์ด
สตรีฯกราบครู...วันสงกรานต์
7 เม.ย. 2558 11:51 / ดู 1,424 ครั้ง
SSP Fine Arts Camp 2015
2 เม.ย. 2558 11:29 / ดู 1,375 ครั้ง
English Day Camp 2014
17 มี.ค. 2558 10:57 / ดู 1,297 ครั้ง
นำเสนอผลงานห้องเรียนพิเศษ
16 มี.ค. 2558 11:44 / ดู 2,320 ครั้ง
BYE'NIOR#3
13 มี.ค. 2558 10:26 / ดู 1,559 ครั้ง
ปรับปรุงสนามโรงเรียน
11 มี.ค. 2558 12:26 / ดู 1,308 ครั้ง
ประชุมปฎิบัติการประจำปี 2558
10 มี.ค. 2558 12:01 / ดู 1,085 ครั้ง
งาน 77 ปี สตรีฯ คืนถิ่น
5 มี.ค. 2558 09:21 / ดู 1,737 ครั้ง
แข่งขันหุ่นยนต์
17 ก.พ. 2558 09:42 / ดู 1,546 ครั้ง
เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
16 ก.พ. 2558 11:05 / ดู 1,158 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล