โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

ภาพกิจกรรม

  ภาพกิจกรรมทั้งหมดมี322 เรคคอร์ด
วรรณศิลป์ สู่จินตภาพ
24 มิ.ย. 2560 22:50 / ดู 27 ครั้ง
ประกวดการเขียนเรียงความ
23 มิ.ย. 2560 08:46 / ดู 41 ครั้ง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
22 มิ.ย. 2560 15:47 / ดู 78 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
15 มิ.ย. 2560 14:52 / ดู 260 ครั้ง
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
14 มิ.ย. 2560 14:25 / ดู 660 ครั้ง
ร่วมน้อมใจทำดอกไม้จันทน์
13 มิ.ย. 2560 11:58 / ดู 68 ครั้ง
World Environment Day
5 มิ.ย. 2560 14:37 / ดู 140 ครั้ง

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล