โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 48 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M1-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:45 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M2-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:45 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M3-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:45 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M4-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:45 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M5-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:43 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2561 ตารางเรียนนักเรียน M6-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 15:43 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M01-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:01 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M02-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:01 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M03-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:00 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M04-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:00 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M05-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:00 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2561 ตารางเรียนนักเรียน M06-1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:00 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M1-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M2-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M3-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M4-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:44 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M5-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:43 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2560 ตารางเรียนนักเรียน M6-2-60.pdf 29 ต.ค. 2560 21:43 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2560 ตารางเรียนนักเรียน m1601.pdf 28 เม.ย. 2560 14:17 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2560 ตารางเรียนนักเรียน m2601.pdf 28 เม.ย. 2560 14:17 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล