โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 102 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M01-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:27 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M02-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:26 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M03-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:26 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M04-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:25 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M05-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:25 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2566 ตารางเรียนนักเรียน M06-1-66.pdf 10 พ.ค. 2566 15:24 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M1-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M2-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M3-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M4-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M5-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2565 ตารางเรียนนักเรียน M6-2-65.pdf 25 ต.ค. 2565 11:52 ศิริชัย นกโต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M1-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:28 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M2-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M3-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M4-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:27 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M5-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 12:25 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2565 ตารางเรียนนักเรียน M6-01-65.pdf 6 พ.ค. 2565 11:37 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-2-M1.pdf 28 ต.ค. 2564 10:30 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-2-M2.pdf 28 ต.ค. 2564 10:30 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล