โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 72 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2561 ตารางสอนครู +01-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:09 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2561 ตารางสอนครู +02-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:09 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2/2561 ตารางสอนครู +03-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:09 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2561 ตารางสอนครู +04-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:08 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2561 ตารางสอนครู +05-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:08 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2561 ตารางสอนครู +06-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:07 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2/2561 ตารางสอนครู +07-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:07 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2561 ตารางสอนครู +08-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:06 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2561 ตารางสอนครู +09-2-61.pdf 21 ต.ค. 2561 18:06 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2561 ตารางสอนครู 1th1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:06 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2561 ตารางสอนครู 2ma1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1/2561 ตารางสอนครู 3si1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2561 ตารางสอนครู 4so1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:05 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2561 ตารางสอนครู 5ph1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:04 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2561 ตารางสอนครู 6ar1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:04 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1/2561 ตารางสอนครู 7te1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:04 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2561 ตารางสอนครู 8en1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:03 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2561 ตารางสอนครู 9gu1-61.pdf 8 พ.ค. 2561 16:03 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2560 ตารางสอนครู 1TH602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:42 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2560 ตารางสอนครู 2MA602.pdf 29 ต.ค. 2560 21:42 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล