โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 127 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T01.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:28 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T02.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:28 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T03.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:28 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T04.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:28 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T05.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T06.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T07.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:26 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T08.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:26 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 1/2564 ตารางสอนครู 64-1-T09.pdf 2 มิ.ย. 2564 21:26 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T01.pdf 24 พ.ย. 2563 10:30 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T02.pdf 24 พ.ย. 2563 10:30 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T03.pdf 24 พ.ย. 2563 10:29 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T04.pdf 24 พ.ย. 2563 10:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T05.pdf 24 พ.ย. 2563 10:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T06.pdf 24 พ.ย. 2563 10:27 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T07.pdf 24 พ.ย. 2563 10:26 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T08.pdf 24 พ.ย. 2563 10:26 ศิริชัย นกโต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 2/2563 ตารางสอนครู 2-63-T09.pdf 24 พ.ย. 2563 10:21 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2563 ตารางสอนครู s01-1-63.pdf 16 ส.ค. 2563 14:47 ศิริชัย นกโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1/2563 ตารางสอนครู s01-1-63.pdf 16 ส.ค. 2563 13:34 ศิริชัย นกโต

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-3880030-1 ,02-7028622

Social Link

ค้นหาข้อมูล