โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard School

  ผลการค้นหาเจอ 102 เรคคอร์ด
หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ (คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด) วันที่ โดย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-2-M3.pdf 28 ต.ค. 2564 10:30 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-2-M4.pdf 28 ต.ค. 2564 10:30 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-2-M5.pdf 28 ต.ค. 2564 10:29 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-2-M6.pdf 28 ต.ค. 2564 10:29 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-1-S01.pdf 1 มิ.ย. 2564 10:33 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-1-S02.pdf 1 มิ.ย. 2564 10:33 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-1-S03.pdf 1 มิ.ย. 2564 10:33 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-1-S04.pdf 1 มิ.ย. 2564 10:33 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-1-S05.pdf 1 มิ.ย. 2564 10:32 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2564 ตารางเรียนนักเรียน 64-1-S06.pdf 1 มิ.ย. 2564 10:32 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M1.pdf 24 พ.ย. 2563 10:18 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M2.pdf 24 พ.ย. 2563 10:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M3.pdf 24 พ.ย. 2563 10:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M4.pdf 24 พ.ย. 2563 10:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M5.pdf 24 พ.ย. 2563 10:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2/2563 ตารางเรียนนักเรียน 2-63-M6.pdf 24 พ.ย. 2563 10:16 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1/2563 ตารางเรียนนักเรียน stu6-1-63.pdf 14 ส.ค. 2563 13:25 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/2563 ตารางเรียนนักเรียน stu1-1-63.pdf 14 ส.ค. 2563 13:18 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2563 ตารางเรียนนักเรียน stu2-1-63.pdf 14 ส.ค. 2563 13:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/2563 ตารางเรียนนักเรียน stu3-1-63.pdf 14 ส.ค. 2563 13:17 อนุสรณ์ ตั้งสุรกิจ

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล