โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard Schoolการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
28 ม.ค. 2565 09:01 / ดู 208 ครั้ง

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ...

ewean
แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ศูนย์ ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2564 26 ม.ค. 2565 08:55 / ดู 208 ครั้ง
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน​ ประจำปีการศึกษา​ 2565 21 ม.ค. 2565 12:26 / ดู 2,166 ครั้ง
แนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 14 ม.ค. 2565 11:54 / ดู 707 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 ม.ค. 2565 17:23 / ดู 1,636 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ วันที่​ 17-31​ มกราคม​ 2565 11 ม.ค. 2565 18:13 / ดู 654 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ม.ค. 2565 13:32 / ดู 840 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 22 ธ.ค. 2564 11:01 / ดู 2,378 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564 21 ธ.ค. 2564 15:20 / ดู 241 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564 21 ธ.ค. 2564 15:20 / ดู 163 ครั้ง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

ชื่นชมยินดี การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
29 มิ.ย. 2564 13:22 / ดู 545 ครั้ง

โรงเรียนสตรีสมุทรปรการ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1  Congratulations to the students who won the Bronze me ...

รายงานการพัฒนา เรื่อง ผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ ตามแนวทางทศพิธราชธรรม 29 เม.ย. 2563 12:26 / ดู 2,074 ครั้ง
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการคิด (สำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 29 เม.ย. 2563 12:17 / ดู 257,685 ครั้ง
O-net 100 คะแนนเต็ม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ปีการศึกษา 2561 9 เม.ย. 2562 21:36 / ดู 3,824 ครั้ง
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 29 มี.ค. 2562 08:56 / ดู 3,668 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 31 ม.ค. 2562 08:15 / ดู 2,632 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 1 พ.ย. 2561 12:09 / ดู 2,701 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 12 ก.ย. 2561 09:36 / ดู 2,700 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 11 ก.ย. 2561 09:50 / ดู 2,749 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 5 ก.ย. 2561 06:50 / ดู 2,744 ครั้ง
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด »

กิจกรรมสำคัญของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 9 มิ.ย. 2564 18:42 / ดู 1,062 ครั้ง
สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง 15 ม.ค. 2564 19:58 / ดู 1,009 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 9 พ.ค. 2561 10:04 / ดู 3,189 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 20 ธ.ค. 2560 13:45 / ดู 3,400 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 1 ส.ค. 2560 13:21 / ดู 3,353 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 16 พ.ค. 2560 13:56 / ดู 4,020 ครั้ง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 28 ต.ค. 2559 14:43 / ดู 3,715 ครั้ง
แบบประเมินกิจกรรม "วันเกียรติยศนนทรี ปี 2559" 31 ส.ค. 2559 18:21 / ดู 4,142 ครั้ง
แจ้งการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในโรงเรียน 15 ม.ค. 2559 12:11 / ดู 4,185 ครั้ง
ขอเชิญสมัครร่วมแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 12 ม.ค. 2559 15:06 / ดู 5,403 ครั้ง
อ่านข่าวเรื่องทั่วไปทั้งหมด »

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2564 13:42 / ดู 917 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 23 มี.ค. 2564 19:55 / ดู 833 ครั้ง
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 16 มี.ค. 2564 09:31 / ดู 1,083 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา2563 17 ก.พ. 2563 07:55 / ดู 1,916 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน 27 ม.ค. 2563 14:20 / ดู 1,697 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน 30 ม.ค. 2562 08:26 / ดู 2,127 ครั้ง
ประกาศการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one 15 ธ.ค. 2561 21:09 / ดู 2,504 ครั้ง
การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 8 พ.ย. 2561 16:39 / ดู 2,418 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง 9 ก.ค. 2561 10:40 / ดู 2,447 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น 4 เม.ย. 2561 12:34 / ดู 2,879 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด »

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 21 ธ.ค. 2564 09:45 / ดู 161 ครั้ง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ 13 ม.ค. 2565 09:41 / ดู 75 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ 11 ม.ค. 2565 10:11 / ดู 92 ครั้ง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล 29 ธ.ค. 2564 09:58 / ดู 179 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบุคคล 27 ธ.ค. 2564 20:45 / ดู 152 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ 27 ธ.ค. 2564 09:37 / ดู 227 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จ้างเหมาบริการ 14 ธ.ค. 2564 19:51 / ดู 198 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล 2 ธ.ค. 2564 13:08 / ดู 356 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จ้างเหมาบริการรายเดือน 27 พ.ย. 2564 18:23 / ดู 257 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จ้างเหมาบริการรายเดือน 15 พ.ย. 2564 12:16 / ดู 307 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศรับสมัครงานทั้งหมด »

ผู้บริหารโรงเรียน


นายวุฒิชัย วันทมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล