โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Streesmutprakan School
World-Class Standard Schoolกำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน
24 ก.ย. 2566 09:24 / ดู 1,357 ครั้ง

  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กันยายน - วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2/2566  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ...

ewean
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2566 20 ก.ย. 2566 14:23 / ดู 351 ครั้ง
ขอเชิญร่วมฟังสอดพระอภิธรรมศพ นางศรีพงศ์ ศรีเสริมวงศ์ 17 ก.ย. 2566 16:46 / ดู 310 ครั้ง
วันแห่งเกียรติยศและความทรงจำ ประจำปี 2566 16 ก.ย. 2566 13:05 / ดู 175 ครั้ง
ร่วมใจแสดงมุทิตาจิต แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ 16 ก.ย. 2566 12:32 / ดู 103 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 15 ก.ย. 2566 12:06 / ดู 3,795 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 4 ก.ค. 2566 13:53 / ดู 9,737 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 สมุทรปราการเกมส์ 5 มิ.ย. 2566 17:25 / ดู 871 ครั้ง
ขอขอบพระคุณผู้แสดงความจำนงร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา 31 พ.ค. 2566 15:04 / ดู 1,732 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 27 พ.ค. 2566 08:46 / ดู 2,132 ครั้ง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด »

ชื่นชมยินดี รางวัลเกียรติคุณประกาศ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22
18 พ.ค. 2566 09:22 / ดู 469 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "เกียรติคุณประกาศ" การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22     นายศุภกฤต แซ่หลิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ...

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วุฒิชัย วันทมาตย์ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 25 ก.พ. 2565 12:19 / ดู 1,935 ครั้ง
ชื่นชมยินดี การแข่งขัน KidBright on Stage 22 ก.พ. 2565 08:40 / ดู 3,246 ครั้ง
ชื่นชมยินดี การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 29 มิ.ย. 2564 13:22 / ดู 2,551 ครั้ง
รายงานการพัฒนา เรื่อง ผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ ตามแนวทางทศพิธราชธรรม 29 เม.ย. 2563 12:26 / ดู 4,055 ครั้ง
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาการสอนโดยใช้กระบวนการคิด (สำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 29 เม.ย. 2563 12:17 / ดู 402,444 ครั้ง
O-net 100 คะแนนเต็ม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ปีการศึกษา 2561 9 เม.ย. 2562 21:36 / ดู 5,906 ครั้ง
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 29 มี.ค. 2562 08:56 / ดู 5,721 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 31 ม.ค. 2562 08:15 / ดู 4,530 ครั้ง
ชื่นชมยินดี 1 พ.ย. 2561 12:09 / ดู 4,799 ครั้ง
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด »

กิจกรรมสำคัญของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ภาพกิจกรรม วันแห่งเกียรติยศและความทรงจำ 2 ต.ค. 2566 18:14 / ดู 8 ครั้ง
ภาพกิจกรรม ค่ายเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา 2 ต.ค. 2566 18:11 / ดู 4 ครั้ง
ภาพกิจกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 2 ต.ค. 2566 18:06 / ดู 3 ครั้ง
ภาพกิจกรรม ประดับธงชาติ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ 29 ก.ย. 2566 17:40 / ดู 36 ครั้ง
ภาพกิจกรรม มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 16 ก.ย. 2566 12:55 / ดู 107 ครั้ง
ภาพกิจกรรม วันเกียรติยศนนทรี สตรีสมุทรปราการ 16 ก.ย. 2566 12:43 / ดู 77 ครั้ง
รวมภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด 16 ก.ย. 2566 12:40 / ดู 94 ครั้ง
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 6 มิ.ย. 2566 09:29 / ดู 2,610 ครั้ง
MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 20 เม.ย. 2566 08:41 / ดู 1,278 ครั้ง
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 9 ส.ค. 2565 10:33 / ดู 2,159 ครั้ง
อ่านข่าวเรื่องทั่วไปทั้งหมด »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช้าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566 24 มี.ค. 2566 07:46 / ดู 670 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 10 มี.ค. 2566 13:43 / ดู 724 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 28 ก.พ. 2566 20:00 / ดู 8,471 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 15 ก.พ. 2566 12:26 / ดู 592 ครั้ง
รับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 23 ม.ค. 2566 10:01 / ดู 21,166 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565 8 มี.ค. 2565 15:44 / ดู 1,826 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจัดทำเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 1 มี.ค. 2565 14:29 / ดู 1,696 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 7 เม.ย. 2564 13:42 / ดู 2,761 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2564 23 มี.ค. 2564 19:55 / ดู 2,656 ครั้ง
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 16 มี.ค. 2564 09:31 / ดู 2,973 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ (จ้างเหมาบริการ) 29 ก.ย. 2566 11:23 / ดู 37 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 28 ก.ย. 2566 16:49 / ดู 37 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ (เงินรายได้สถานศึกษา) 28 ก.ย. 2566 16:48 / ดู 18 ครั้ง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ​ จ้างเหมาบริการ 26 ก.ย. 2566 18:01 / ดู 41 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 26 ก.ย. 2566 17:52 / ดู 39 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน 26 ก.ย. 2566 17:51 / ดู 25 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 26 ก.ย. 2566 11:24 / ดู 29 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา 21 ก.ย. 2566 18:44 / ดู 107 ครั้ง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​ จ้างเหมาบริการ 21 ก.ย. 2566 13:53 / ดู 87 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (เงินรายได้สถานศึกษา) 20 ก.ย. 2566 18:47 / ดู 64 ครั้ง
อ่านข่าวประกาศรับสมัครงานทั้งหมด »

ผู้บริหารโรงเรียน


ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมนูย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7029995

Social Link

ค้นหาข้อมูล